안녕하세요. 디피닉스 개발팀에서 클레이튼과 바이낸스 기반 디피닉스 플랫폼과 관련 APR 관련 주요 변경내용을 안내드립니다.

해당 변경 사항은 생태계 내 팜들의 APR의 균형을 맞춤으로써 사용자분들께서 플랫폼의 지속가능성을 생성하기 위함입니다. 배분 변경은 리서치 기반으로 조정되었으며, 변경 세부사항은 아래 테이블과 같습니다 :


ทางทีมงาน Definix มีความประสงค์ที่จะแจ้งถึงรายละเอียดในการปรับเปลี่ยนการกระจาย FINIX APR หรือ FINIX Reward ที่แจกจ่ายในแพลตฟอร์มของ Definix ทั้งบนเครือข่ายของ Binance Smart Chain และ Klaytn

เหตุผลหลักๆ ในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ทีมงานต้องที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับระบบ และผู้ใช้ของเรา โดยการปรับ APR ทุกๆฟาร์มที่อยู่ในระบบเพื่อสร้างความสมดุลให้กับตัวระบบนิเวศน์ของเรา โดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ได้อ้างอิงจากสถานการณ์ในปัจจุบันของอุตสาหกรรม DeFi โดยมีรายละเอียดดังนี้


Dear all Definix users, Definix developer team would like to announce that we had made a major update on APR allocation on the Definix platform on both networks (Klaytn, and Binance Smart Chain).

The reason for making these changes is to create the sustainability for definix users and ecosystem itself by balancing the APR across the farms in the ecosystem. The allocation is adjusted based on the industry status-quo and industry research. Please find the changes in the table below:


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เราได้จัด AMA ขึ้นด้วยความร่วมมือจากLong Kui Community เพื่อ ถาม-ตอบ คลายข้อสงสัยของนักลงทุนชาวจีนหน้าใหม่เกี่ยวกับ Definix รวมถึงเรื่อง Roadmap ต่อไปในอนาคต

แนะนำตัว

 • คุณ Miao miao เป็น Host
 • คุณหมู Co-CEO SIX Network (Speaker)
 • คุณกั๊ก Co-CEO SIX Network (Speaker)
 1. Definix คืออะไร ? คุณสามารถเล่าให้ฟังได้ไหม ว่าจุดมุ่งหมายของโปรเจคนี้คืออะไร ?

ตอบ คุณหมู : Definix เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน crypto ที่โปร่งใสบน DeFi ที่ช่วยให้นักลงทุน crypto ลงทุนได้อย่างมั่นใจ พัฒนาโดยบริษัท SIX Network ของเรานั่นเอง อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าการลงทุนในคริปโตสามารถสร้างผลกำไรที่ดีได้ หากคุณทำถูกต้องเหมาะสม แต่ปัญหาก็คือการลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นต้องใช้ความรู้มากมายและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างนาน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ในตลาดได้ในระยะยาว ดังนั้นเราจึงคิดว่ามันคงจะดีถ้าหากเราจะสามารถเชื่อมโยงผู้รอดชีวิตเหล่านั้น กับผู้ที่ต้องการลงทุนในคริปโตแต่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก

เราจึงสร้าง Definix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือที่นักเทรดมืออาชีพสามารถใช้เพื่อสร้างกองทุนรวม crypto หรือ Farm ของตนเองได้ และคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาลงทุนได้ มันเหมือนกับสถานการณ์ที่ Win-Win ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย นักเทรดมืออาชีพสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากทักษะของตนได้อย่างสูงสุด ในขณะที่ผู้คนทั่วไปก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์ crypto โดยมีความเสี่ยงน้อยลงและให้ผลกำไรมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพอีกด้วย…


스피커 :

Vachara Aemavat (Co-CEO, SIX Network)

Natavudh Pungcharoenpong (Co-CEO, SIX Network)

소개

식스네트워크란?:

식스네트워크는 탈중앙 금융 서비스를 위한 블록체인과 스마트 컨트랙트를 활용한 디지털 경제의 재창조를 목표로 합니다. 저희는 디파이 토큰의 자동화된 거래를 통해 자산관리의 엔트리 레벨을 낮춰 접근성을 높이고, 탈중앙화 금융거래를 위한 프로젝트인 “디피닉스”를 올해 론칭 했습니다.

디피닉스란?

디피닉스는 크립토 사용자들의 투자와 전문 트레이터들의 투자 스킬을 활용한 수익창출을 도와주는 투명한 크립토 투자를 위한 디파이 플랫폼입니다.

1. 디피닉스란 무 …


The AMA was held on 14th September 2021 on Long Kui Community to answer frequently asked questions and roadmap exploration for Definix platform.

Guest Speaker

 • Miao Miao: Host
 • Mr.Nadavudh: Co-CEO SIX Network (Speaker)
 • Mr.Vachara: Co-CEO SIX Network (Speaker)
 1. What is Definix? Could you tell me the intention behind the project?

Natavudh Pungcharoenpong: Definix is the transparent crypto investment platform on DeFi that helps crypto investors to invest confidently, developed by our company, SIX Network. Just as you know, investing in crypto assets can give you fruitful profits if you do it right. The problem is, to do the right investment…


Definix recently released the new feature of the platform in mid-August with supportive feedback that enables us to want to make Definix the platform in which investors can advance their crypto-asset with us and make the most out of it.

In lesser than 1 month you can evidently see that the returns are more profitable than having staked or holding coins in a personal wallet. As we usually say to never stop reinventing our digital ecosystem, Definix is releasing another 3 farms in Rebalancing Farm for users’ choice.

List of Farms


Definix เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของแพลตฟอร์มในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะที่ช่วยสนับสนุนและต้องการทำให้ Definix เป็นแพลตฟอร์มที่นักลงทุนสามารถพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขาไปพร้อมกับเราและยังได้รับประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

อย่างน้อยเพียง 1 เดือน คุณจะเห็นได้ชัดว่าผลตอบแทนนั้นให้ผลกำไรมากกว่าการ Stake หรือ ถือเหรียญไว้เฉย ๆ ไว้ในวอลเล็ตของคุณ และอย่างที่เรามักจะบอกเสมอว่าเราไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของเรา และ Definix กำลังจะปล่อย Farm อีก 3 Farm ใน Rebalancing Farm เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้แก่นักลงทุน

รายชื่อของ Farm และ Farm เปิดใหม่


8월 중순 디피닉스는 사용자들이 크립토 자산을 최적화하여 관리할 수 있는 리밸런싱 팜이라는 새로운 기능을 출시했습니다.

약 한 달 후, 이 기능은 지갑에 코인을 보유하고 있는 것에 비해 유의미한 수익이 있었습니다. 따라서 디피닉스는 사용자분들의 선택의 폭을 넓혀드리고자 리밸런싱 팜에 3가지 팜을 추가하고자 합니다.

팜의 목록


디피닉스의 태국 AMA 세션이 페이스북에서 2021년 9월 1일 개최되었습니다.
게스트 스피커

 • 진행자 : NokFinix — 디피닉스 태국 커뮤니티 관리팀
 • 스피커 : Mr.Nadavudh: Co-CEO SIX Network
 • 스피커 : Mr.Vachara: Co-CEO SIX Network

디피닉스의 간단한 소개

 • 디피닉스는 식스네트워크가 개발한 크립토 투자를 위한 탈중앙화 금융 플랫폼입니다. 탈중앙화 거래소 (DEX)와 일드파밍 서비스를 제공하고 있습니다. 최근 론칭된 서비스로는 리밸런싱 팜이며, 오늘은 이 리밸런싱 팜에 대해 더욱 자세히 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.

………………………………………………………………………………………

 • Stocker Day 때 가졌던 AMA 세션 이후의 주요 업데이트는 무엇인가요 …

SIX Network

The ultimate DeFi protocol for investors make the most from the crypto assets.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store